Uzturēšanās atļauja Latvijā

Uzturēšanās atļauja Latvija - salīdzinājuma tabula

Lejupielādēt PDF

Par uzturēšanās atļauju Latvijā

Uzturēšanās atļauja Latvijā informācija

2014. gada 1. septembrī spēkā stājās jaunās izmaiņas likumā par imigrāciju, izmaiņas, kuras ļauj saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, ārvalstu pilsoņiem, kuri iegādājās nekustamo īpašumu Latvijā, iegulda subordinētā kapitālā - depozītā kādā no Latvijas bankām vai iegulda biznesā, uzņēmuma pamatkapitālā, kas pieder Latvijas rezidentam. Šajos gadījumos investoram ir iespēja pretendēt uz uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu uz 5 gadiem ar ikgadēju pārreģistrāciju. Uzturēšanās atļauja Latvijā sniedz iespēju brīvi pārvietoties Šengenas zonā. Saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā investoram ir tiesības strādāt Latvijā.

Kas ir „uzturēšanās atļauja Latvijā”?

Uzturēšanās atļauja Latvijā
Tas ir dokuments, kurš sniedz iespēju ārvalstu iedzīvotājam 5 gadu garumā ierasties Latvijā un brīvi pārvietoties Šengenas zonā. Ja ir uzturēšanās atļauja Latvijā, tad nav jākārto vīza.

Uzturēšanās atļaujas Latvijā iegūšanas veidi

Investīciju veidi, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā, ir vairāki, kurus izpildot, ir tiesības pretendēt uz uzturēšanās atļaujas saņemšanu Latvijā ar termiņu līdz 5 gadiem, kas ik gadu ir jāpagarina:

Pirkt nekustamo īpašumu Latvijā

(Izsniegti 58% no visām uzturēšanās atļaujām)

 • vērtībā ≥ 250 000 EUR Rīgā un lielākajās pilsētās (Jūrmla, Tukuma, Ogres, Limbažu rajons, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils)

 • vai ≥ 250 000 EUR reģionos

 • Kadastrālā vērtība nekustamajam īpašumam jābūt ≥ 80 000 EUR
 • + Ātra noformēšana

 • + Prestižs īpašums gan darbam, gan dzīvošanai Eiropas Savienībā

 • + Īpaši kvalitatīvs aktīvs ar daudzpusīgām iespējām saņemt peļņu

 • - Investora klātbūtnes nepieciešamība izvēloties nekustamo īpašumu Latvijā

 • - Valsts nodeva: 5% no darījuma summas

Iegādāties, atvērt biznesu Latvijā

(Izsniegti 34% no visām uzturēšanās atļaujām)

 • Investīciju apjoms (darbinieki<50):
  • ≥ 35 000 EUR
  • Nodokļu apjoms
  • ≥ 40 000 EUR gadā

 • Ieguldot Latvijas uzņēmumā (darbinieki>50): 150 000 EUR; apgrozījums vai bilznace 10 milj. EUR; prasība par nodokļiem tiek atcelta.
 • + Mazākie izdevumi, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā

 • - Garākais termiņš, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā (minimums viens gads)

 • - Nepieciešams ielūgums, lai varētu ierasties Latvijā

 • - Nepieciešas administratīvais kapitāls un uzraudzības kontrole uzņēmumam

 • - Pastāv vairāki ierobežojošie kritēriji pie biznesa reģistrācijas vai iegādes

Noguldīt depozītā Latvijā

(Izsniegti 8% no visām uzturēšanās atļaujām)

 • termiņš ≥ 5 gadi
 • Subordinētais kapitāls (depozīts)
  • ≥ 300 000 EUR vai
  • ekvivalentu USD pēc tekošā kursa Latvijas Bankā
  • (~ 400 000 USD)
 • + Ātra noformēšana

 • + Salīdzinoši zems, bet stabils ienākumu līmenis

 • - Risks finanšu iestādes pastāvēšanai, kurā ieguldīts depozīts

 • - Līdzekļu iesaldēšana vismaz uz pieciem gadiem

 • - Valsts nodeva: 25 000EUR

 • - Dārgākais veids kā iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā

Kādas iespējas sniedz uzturēšanās atļauja Latvijā tās īpašniekiem?

Uzturēšanās atļauja Latvijā dod tiesības:
 • Iebraukt un atrasties Latvijā neierobežotu skaitu dienu
 • Brīvi pārvietoties Šengenas zonas ietvaros
 • Brīvi pārvietoties un atrasties Šengenas zonā, Šveicē, Norvēģijā un Islandē līdz deviņdesmit dienām pus gada ietvaros
 • Iespēja iegādāties un reģistrēt automašīnu Latvijas teritorijā un nemaksājot muitas nodevas pārvietoties visā Šengenas zonā
 • Nokātot un saņemt auto vadīšanas tiesības Latvijā, kuras ir derīgas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs
 • Iespēju strādāt Latvijā, bez iesējas strādāt citās Šengenas zonās
 • Saņemt Latvijas pilsoņu sociālās garantijas (bērna dzimšanas pabalstu, pensiju Latvijā, sociālo bezmaksas medicīnu u.tml)
 • Iespēju saņemt pastāvīgo Eiropas Savienības iedzīvotāja uzturēšanās atļauju pēc 5 gadiem
 • Iespēju pretendēt uz Latvijas pilsonību pēc 5 gadiem, kura sniedz uz atvieglotiem nosacījumiem nokārtot vīzas dodoties uz Kanādu, Ameriku, Austrāliju un Lielbritāniju.

Kas var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā vēl bez investora?

Uzturēšanās atļauju Latvijā ir iespējams saņemt arī investora ģimenei – sievai/vīram un nepilngadīgajiem bērniem, investora aizbildņiem un aizgādniecībā esošiem.

Kā saņemt "uzturēšanās atļauju Latvijā"?

Termiņuzturēšanās atļauja Latvijā apliecība dokuments Uzturēšanās atļauja Latvijā dokumenti

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūra:

 • Iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā, ieguldot līdzekļus pamatkapitālā Latvijas kompānijā vai arī noguldot līdzekļus depozītā kādā no Latvijas bankām uz 5 gadiem ir iemesls, lai varētu pieteikties un pretendēt uz uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu
 • Ja ir izpildīts sākotnējais kritērijs augstāk aprakstītais, tad tiek noformēts ielūgums, lai nokārtotu visas formalitātes
 • Nepieciešams paralēli iepriekšējām darbībām kārtot un vākt dokumentus no dažādām iestādēm: A. Dokuments, kas apliecina, ka ir pietiekami uzturēšanās līdzekļi Latvijā B. Dokuments, kas apliecina uzturēšanās vietu Latvijā C. Izziņa par sodāmības neesamību no mītnes valsts iestādēm
 • Aizpildīta anketa ar pievienotām fotogrāfijā
 • Dokuments, kas apliecina laulību, ja uzturēšanās atļauju Latvijā kārto arī investora vīrs/sieva
 • Dokuments, kas apliecina bērna dzimšanu, ja uzturēšanās atļauju Latvijā vēlas saņemt arī investora nepilngadīgie bērni
 • Tiek apmaksātas visas valsts nodevas (ir iekļautas pakalpojumā INVEST RIGA)
 • Pie uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanas ir jābūt veselības apdrošināšanai un medicīnas izziņai, ko ir izsniegusi Latvijā reģistrēta medicīnas iestāde, ka nav tuberkulozes.

Prasības pret uzturēšanās atļaujas Latvijā pretendentu var nebūtiski mainīties, kas ir atkarīgs no investīciju pamatojuma un investora pilsonības.

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas termiņi Latvijā

Iesniegto dokumentu, lai saņemtu "uzturēšanās atļauju Latvijā", izskatīšanas process līdz lēmuma pieņemšanai ir no 5 darba dienām līdz vienam mēnesim, kas ir atkarīgs no balsts nodevas apmēra apmaksas. Ja iesniegtajos dokumentos nav nekādu neprecizitāšu, tad INVEST RIGA nokārto dokumentus minētajā termiņā.

Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja Latvijā var tikt atteikta

Uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu Latvijas valsts var atteikt, ja investors ir norādījis neprecīzu vai maldinošu informāciju par sevi. Ja tiek piemērota papildus pārbaude par investoru vai, ja kopā ar investoru iesniegumu. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā iesniedz vīrs/sieva vai nepilngadīgie bērni, tad termiņš var sasniegt 3 mēnešus. Pozitīva lēmuma gadījumā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā ir jāierodas 3 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

INVEST RIGA pakalpojumi uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai.

 • Juridiskās konsultācijas
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana
 • Pilnvarotas personas funkcijas uzņemšanās klienta interesēs Latvijā, pret Latvijas Republikas valsts iestādēm un trešajām personām.

Kāpēc izvēlēties Latviju kā valsti, kur saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā?

 • Latvija ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalsts
 • Īpaši viegla un ātra "uzturēšanās atļaujas Latvijā" saņemšanas procedūra ES
 • Kontrolēta, uzraudzīta un stabila banku sistēma
 • Latvijas atrašanās vieta ir ģeopolitiski svarīga
 • 2/5 daļas Latvijas biznesa vide, serviss ir krievu un angļu valodā
 • Izdevīgs investīciju tirgus
 • Attīstīta uzņēmējdarbības vide
 • Ātra un salīdzinoši vienkārša uzņēmumu reģistrēšana
 • Ārvalstu investoriem nepastāv ierobežojumi uzņēmuma pārvaldībā
 • Latvijā ir zema nodokļu politika, kas stimulē ekonomikas izaugsmi

Šobrīd ir ļoti izdevīgas cenas Latvijā nekustamo īpašumu jomā, kuras ar katru brīdi pieaugs, ik gadu īpašuma vērtībai palielinoties. Latvijā investē daudzi pasaules slaveni iedzīvotāji, kurus vilina Latvijas neatkārtojamā daba un sakārtotā biznesa vide un papildus investīcijām pretī saņem uzturēšanās atļauju Latvijā.

INVEST RIGA Jums palīdzēts atrast piemērotāko investīciju modeli, kā arī sakārtos visus nepieciešamos dokumentus īpašumtiesību nostiprināšanai. Sazināties ar mums par uzturēšanās atļauju iegūšanu.


INVEST RIGA saviem klientiem garantē konfidencialitāti.

Kontakti