Jaunumi

invest riga investment real estate cashflow bussiness

Iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā ņemot hipotekāro kredītu

Iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā ņemot hipotekāro kredītu.

Latvijā ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu ņemot hipotekāro kredītu Latvijas bankā. Lai saņemtu finansu atbalstu no bankas ir jāsakrīt vairākiem nosacījumiem, kurus ātri novērtējot ir iespēja izvērtēt kredīta saņemšanas iespējas iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā.

Kas ir hipotekārais kredīts Latvijā?

Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas tiek nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu (tas var būt arī nekustamais īpašums, kuru vēlaties iegādāties vai būvēt). Hipotekārais kredīts galvenokārt paredzēts mājokļa iegādei, labiekārtošanai, remontam un būvniecībai, kā arī citu lielāku pirkumu apmaksai.

Kādi ir priekšnosacījumi, lai saņemtu hipotekāro kredītu?

Savs līdzfinansējums.

Līdzfinansējums šī brīža ekonomiskajā situācijā ir obligāts, jo bankas ir ieinteresētas, lai klienti kopā ar banku finansētu iegādājamo nekustamo īpašumu. Laiks, kad bankās bija iespēja saņemt 100% kredītu no īpašuma vērtības beidzās 2008 gadā. Šodien iespējams saņemt līdz 80% no īpašuma vērtības, taču lielākoties kredīta summas ko izsniedz bankas ir no 60% līdz 70%, kas nozīmē to, ka atlikusī daļa, kuru sastāda no 20% līdz 40% no vajadzīgā finansējuma klientiem ir jāpieliek savs līdzfinansējums. Iespēja samazināt līdzfinansējumu ir piedāvājot bankai papildus ķīlu.

Stabili ikmēneša ienākumi

Banka vēlās būt pārliecināta, ka klients varēs segt saistības regulāri un pietiekamā apmērā no klienta ikmēneša ienākumiem. Ienākumiem jābūt reāliem un tekošiem, kuri ir no pēdējā pusgada saņemtā alga, dividendes vai citi bankai saprotami ienākumi no citām darbībām, jo esošu naudas līdzekļu esamība citas bankas kontā vai skaidras naudas esamība nepārliecinās banku, ka klientam ir pastāvīga naudas plūsma. Hipotekārā kredīta procenta likmes. Minimālās prasības, lai klients spētu segt kredīta saistības ir 40% aizdevuma segšanai no ikmēneša ienākumiem. Piemērs: Ja INVEST RIGA klients vēlās bankā saņemt 300 000 EUR ar 6% gada likmi uz 10 gadiem, tad ikmēneša kredīta aizdevuma procentu summa būs 1500 EUR un 2500 EUR par aizdevumu (kopā: 4000 EUR mēnesī). Klienta ienākumiem mēnesī jābūt 10 000 EUR no kuriem 40% = 4000 EUR būs ikmēneša maksājumi kredīta segšanai. Svarīgs faktors ir, ka banka kopējos mēneša ienākumus var piekrists rēķināt no visas ģimenes ienākumiem mēnesī.

Hipotekārāsi kredīts Latvijā iegādājoties nekustamo īpašumu

Laulātā piekrišana

Lai saņemtu kredītu nekustamā īpašuma iegādei Latvijā ir nepieciešama piekrišana no otra laulātā, kura ir notariāli apstiprināta uz nekustamā īpašuma iegādi un kredīta saņemšanu. Šis nosacījums var tikt neievērots, ja klientam ir laulības līgums, kurā ir noteikts, ka klientam ir tiesības atsavināt īpašumu un saņemt kredītu bez otra laulātā piekrišanas.

Īpašuma zemesgrāmata vai īpašuma pirkuma pārdevuma līgums

Bankai ir jāiesniedz uz izskatīšanu īpašuma pirkuma līgums, par kuru vēlās saņemt „kredītu”. Bankas izanalizēs riskus un var pieprasīt labojumus pirkuma pārdevuma līgumā. Šie labojumi visbiežāk ir prasība pēc konta atvēršanas šajā bankā, taču var būt arī labojumi, kuriem jābūt iestrādātiem līgumā mainot galvenos nosacījumus. Šādas izmaiņas ne vienmēr var apmierināt pircēju vai pārdevēju, kas nozīmē, ka var atteikties no kredīta saņemšanas šajā bankā vai piekrist bankas izvirzītajām prasībām.

Vēlamie faktori, kuri sniedz priekšroku bankai pieņemot lēmumu izsniegt kredītu.

Pozitīva kredīta vēsture

Gadījumā, ja klientam ir bijis kredīts un saistības ir segtas ievērojot noslēgtos līgumus, tad šī vēsture var pozitīvi ietekmēt finansējuma piešķiršanās lēmumu. Nav nosacījumi, kas nosaka, ka šai pozitīvajai vēsturei jābūt konkrētajā bankā vai konkrētajā valstī, kurā klients vēlas saņemt finansējumu. Ir derīgi visi dokumenti, kuri apliecinās klienta pozitīvo kredīta vēsturi.

Ikmēneša ienākumu (algas) esamība citā bankā

Pozitīvs faktors lēmuma pieņemšanā ir klienta ikmēneša ienākumu, algas saņemšana bankā, kurā klients vēlās saņemt hipotekāro aizdevumu. Nereti banka var pieprasīt algas kontu atvērt tieši šajā bankā, kas ļautu bankai operatīvi izsekot līdzi klienta maksājumiem.

Papildus garantijas vai kredīta galvotāji.

Bankai svarīgs faktors var būt galvotājs vai garantija kā kredīta nodrošinātāji. Ja bankai nepietiek ar garantiju, tad galvotāja nodrošinājums var kalpot par vienīgo iespēju saņemt aizdevumu. Rezidenta galvojums var būt nepieciešamākais, nerezidenta aizdevuma saņemšanai. Galvotājam jābūt ar pozitīvu kredīta vēsturi un vērtīgiem aktīviem.

Papildus aktīvi kredīta saņemšanai.

Ja klientam ir papildlīdzekļi tādi kā akcijas, dažādi vērtspapīri vai nekustamais īpašums, kuri nav apgrūtināti, tad šie līdzekļi var kalpot kā papildus ķīlas vērtība, kas var paaugstināt iespēju saņemt kredītu.

Nevēlamie faktori.

Esoši kredīti citās finanšu iestādēs.

Esoši kredīti citās bankās var samazināt iespēju saņemt hipotekāro aizdevumu. Ieteikums būtu vērsties pie tās bankas, kurā jau ir ņemti aizdevumi, jo bankas skatās uz variantu, ja aizņēmējs nonāk maksātnespējas situācijā un ja viņam ir saistības arī citās bankās, valstīs, tad bankai būs jācīnās par finansēto īpašumu. Bankai svarīga ir pārliecība, ka tā redz un pārzina aizņēmēja finanses un, savā ziņā, spēj prognozēt aizņēmēja iespējas un draudus, ko šajā gadījumā bankai būtu pārliecība, ka citu pretendentu uz klienta īpašumu nav. Ieteikums, ja klientam ir kredīti citās valstīs un pat ja tā neietilpst Eiropas Savienībā, tad labāk, bez īpašas prasības no bankas „nereklamēt citas saistības”.

Iegādājamā īpašuma apgrūtinājumi.

Apgrūtinājumi kā valsts kultūras pieminekļa statuss, zemes dabas aizsargājamā teritorija, tiesas priekšmets, hipotēka un tamlīdzīgi, var nelabvēlīgi ietekmēt aizdevuma saņemšanu. Lēmumu pieņem bankas kredītkomiteja, kuras darbu un lēmumu atvieglo finansējamā objekta vienkāršība un saprotamība.

Slikta kredīta vēsture.

Komunālo maksājumu parādi, kavēti sodi, atrašanās dažādos „melnajos sarakstos” vai tml. ir pamats kredīta atteikumam.

Likumu neievērošana

Nesaskaņas ar likumu ievērošanu, kā ,piemēram, piedalīšanās tiesā kā atbildētājs, vairākkārtēji administratīvi pārkāpumi, sodāmības.

Noderīgi:

Speciālisti INVEST RIGA, kam pieredze dažādu jautājumu atrisināšanā.

Svarīga loma ir klienta pārstāvjiem, kuri zina „kā” un māk „pareizi” pārstāvēt klienta intereses bankās Latvijā. Neapšaubāmi, šādi pakalpojumi ir papildus finanses, bet sagaidāmais rezultāts var būt labāks, kas izpaužas ātrāku lēmuma pieņemšanu un finansējuma saņemšanu uz labākiem nosacījumiem. INVEST RIGA speciālisti piedāvā šādus pakalpojumus.

Radinieki un draugi var ietekmēt lēmumus

Ja tuvu cilvēku lokā klientam ir attiecības ar lēmuma pieņemšanā iesaistītajiem, tad, nešaubīgi, saņemt finansējumu var būt krietni vienkāršāk. Vai ja ir paziņas, kas pazīst bankas galveno personālu, tad var ietekmēt jautājumu izskatīšanas gaitu un rezultātu. INVEST RIGA piedāvā šādus pakalpojumus.

Jāņem vērā:

Ja klients ir Latvijas nerezidents.

Hipotekārā kredīta saņemšanai gandrīz vienmēr ir nepieciešams rezidenta galvojums. Ne visi dokumenti, kuri apliecinās pastāvīgā iedzīvotāja statusu bankās tiek pieņemti. Nerezidentiem bankas sniedz finansējumu no 50% līdz 70% no visas nepieciešamās summas. Svarīgi ir visus dokumentus, kuri apliecina Jūsu ienākumus citās valstīs, algas izziņa, gada deklarācijas un tamlīdzīgi, noteikti, tiks pieņemti un izskatīti bankā.

iegādājamā īpašuma likviditātes rādītājs – zems.

Gadījumā ja īpašums ir ar zemu likviditāti (grūti pārdot objektu atvērtajā tirgū pēc bankas ieskatiem), tad finansējumu var atteikt.

Banku kreditēšanās „iekšējā” stratēģija

Bankām ir sava „iekšējā” stratēģija, kurā ir noteikti īpašumi kādus tā finansē. Noteikumi var attiekties uz īpašuma tipu: piemēram – dzīvokļu sērijām vai īpašuma atrašanās reģionu, teritoriju. Šajā gadījumā ja banka principiāli neatbalsta finansējuma piešķiršanu, ja izpildās kāds no aizliedzošajiem stratēģijas nosacījumiem, tad var sniegt jebkādu informāciju bankai, taču tā nepiešķirs finanses. Šādu informāciju labāk ir zināt pirms darbībām, netērējot laiku. Zinot kādās bankās ir iespējams saņemt pozitīvu lēmumu, klienta jautājumā. INVEST RIGA ir pieredze un iespējas atrisināt šādus jautājumus.

 

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki apzīmēti ar *